TRADUCE ESTA PÁGINA

dimecres, 25 d’agost de 2010

CARACTERÍSTIQUES MOTRIUS DEL NADÓ

En néixer la mielinització únicament arriba als centres subcorticals, de manera que el nadó és un ésser automàtic. Això significa que els seus actes motors són reflexos.


REFLEXOS PRIMARIS DELS NADONSReflex de succió
Els centres que regeixen els moviments voluntaris encara no funcionen, de manera que reacciona als estímuls amb moviments que encara no pot controlar.

L'existència dels reflexos indica que el nen està sa i que no té lesions neurològiques, la seva persistència s'ha de controlar, ja que la no desaparició d'alguns pot ser un signe patològic.
Reflex de marxa
Un dels continguts que s'avaluen en el Test de APGAR, són els reflexos neonatals. Els nadons exhibeixen una àmplia varietat de reflexos durant els seus primers mesos de vida. Alguns d'ells tenen valor supervivencial, com passa amb el reflex de succió, altres no tenen valor per a la supervivència actual, però poden haver estat tan importants en l'evolució de l'espècie en el seu moment que van passar a formar part de la dotació genètica humana. Tots aquests reflexos estan presents en el moment del naixement, a partir d'aquí alguns desapareixen en el curs dels 4 o 5 primers mesos, mentre que altres es convertiran en accions voluntàries i altres seguiran sent reflexos tota la vida. La presència d'aquests reflexos en el nounat és un signe de normalitat. La progressiva desaparició posterior d'aquells que no vagin a mantenir-és també un signe de normalitat evolutiva que indica senzillament que l'escorça cerebral està prenent sota el seu control voluntari accions i moviments que abans estaven controlats per parts inferiors del cervell.

Reflex de prensió

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Cercar en aquest blog