TRADUCE ESTA PÁGINA

dissabte, 15 de gener de 2011

SALTS

El salt és una de les activitats que des de la psicomotricitat considerem fonamental perquè ajuda a donar seguretat a l’infant profundament (l’anomenem «joc de seguretat profunda»). Això és així perquè a través del salt es posen en marxa les sensacions propioceptives, que afecten directament el to muscular, connectant amb la vessant emocional de l’infant. A més, tenint present algunes aportacions de la línia psicoanalítica, també entenem que en el salt es fan presents moltes de les vivències relacionades amb la seguretat personal i la relació amb els adults de referència. Així, els infants que pugen a alçades considerables i salten amb alegria solen expressar seguretat amb ells mateixos/es i haver viscut un procés de separació també segur i clar amb els adults de referència. De totes maneres, aquestes tendències analítiques s’han de prendre sempre així: com a possibilitats i no pas com a afirmacions que s’estableixen fruit d’una associació unidireccional entre l’activitat de l’infant i la interpretació de l’adult, ja que cada infant és un món, amb la seva història, el seu context, i els/les educadors/es hem d’escoltar-los i respondre’ls des d’aquesta complexitat.

La intervenció psicomotriu: un marc privilegiat per a la formació moral al parvulari
Sílvia Giménez i Corrons

Cercar en aquest blog